Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na kursy walut?

Pandemia COVID-19 odcisnęła mocne piętno na wszystkich sferach działalności człowieka. Rynki finansowe zaczęły bardzo gwałtownie reagować, dlatego kursy walut szybko poszybowały w górę. W pewnym momencie doszło do momentu kryzysowego, którego skutki gospodarcze możemy odczuwać przez kolejne lata. Choć banki centralne próbowały tonować nastroje, to jednak gospodarka jeszcze nie wróciła do stanu równowagi.

W jaki sposób koronawirus wpłynął na kursy walut?

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na aktualne kursy walut jest zależność między popytem a podażą na walutę. Tutaj duże znaczenie mają przede wszystkim aspekty ekonomiczne, np. poziom inflacji, bezrobocie, poziom stóp procentowych czy ogólne tempo wzrostu gospodarczego w danym kraju. Inwestorzy nierzadko biorą pod uwagę także czynniki polityczne i społeczne – brak stabilizacji może znacząco wpłynąć na notowania walutowe.

Pandemia – niczym w soczewce – skoncentrowała wszystkie te negatywne aspekty, które wpływają na destabilizację kursów walut. Niepewność co do jutra, stopniowy chaos w początkowych etapach epidemii, ogólnoświatowy kryzys zdrowotny, a także lockdown stały się czynnikami sprawiającymi, że wiele biznesów i przedsiębiorstw upadło, co z kolei przełożyło się na wzrost bezrobocia. Jeśli prześledzimy kursy walut z tego okresu, możemy uchwycić dynamikę zmian, których tempo było wcześniej niespotykane w minionych latach.

Długofalowy efekt koronawirusa

Niektórzy analitycy finansowi przekonują, że pandemia COVID-19 mogła okazać się „czarnym łabędziem”, czyli nieprzewidywalnym, lecz mającym wielki wpływ na gospodarkę światową wydarzeniem. Nic dziwnego – gdy stosowano bezwzględne środki bezpieczeństwa, sklepy, hurtownie i fabryki zatrzymały się w miejscu, gwałtownie zaciągając hamulec ręczny. Tempo gospodarczego wzrostu znacznie wyhamowało.

Do góry
zadzwoń do nas