Jakie są zależności między kursem dolara a ceną złota?

Wiedza o tym, że istnieje zależność między kursami walut a cenami metali szlachetnych, jest raczej powszechna; istotna i chyba najlepiej znana jest ta między dolarem a złotem. Trudno się dziwić: najważniejsza światowa waluta i cenny kruszec najczęściej kojarzą się z inwestycjami. Skąd jednak bierze się taka zależność?

Notowania surowców, które są dla inwestorów najważniejsze, można śledzić – tak samo jak kursy walut – na bieżąco, 24 godziny na dobę. Kursy złota i innych metali szlachetnych oraz ich zmiany dostępne są na wykresach. Zależność między kursem dolara a ceną złota można wyjaśnić dość prosto: ceny surowców najczęściej są wyrażane w USD. Wobec tego spadek notowań dolara amerykańskiego przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości złota, które kwotowane jest w tej walucie. Zmiana kursu dolara ma odwrotny wpływ na zmianę cen wyrażonych w niej towarów i surowców.

Przewaga złota – zarówno nad dolarem, jak i innymi walutami wynika z tego, że kruszec nie ma swojego emitenta, a jego ilość jest ograniczona.

Inne zależności między kursem waluty a ceną surowca

Choć najbardziej znana jest relacja dolar amerykański-złoto, to nie jest ona jedyna. Można to zaobserwować na przykładzie walut surowcowych, czyli obowiązujących w krajach, które są największymi eksporterami konkretnych surowców:

  • dolar australijski – także związany jest z cenami złota, jednak najmocniej: z rudą żelaza,
  • dolar kanadyjski – skorelowany jest z ceną ropy naftowej,
  • kolumbijskie peso, rubel – również z ceną ropy naftowej,
  • peruwiański sol – zależny od ceny miedzi (Peru to trzeci największy producent miedzi na świecie).

Co, oprócz dolara, ma wpływ na cenę złota?

Oczywiście notowania dolara to nie jedyny czynnik kształtujący cenę złota. Złoto można nazwać bowiem pewnego rodzaju barometrem nastrojów giełdowych; kruszec od dawna stanowi dla inwestorów bezpieczną przystań. W obawie przed nachodzącym kryzysem gospodarczym albo poważnymi skokami na giełdzie inwestuje się właśnie w złoto. Podobnie jak w przypadku walut – popyt wpływa bezpośrednio na cenę. Wzrost zainteresowania złotem oznacza wzrost jego ceny.

Innymi czynnikami wpływającymi na cenę złota są rosnąca inflacja lub obawy co do jej wzrostu oraz rosnące stopy procentowe.

Do góry
zadzwoń do nas